GLYPHOGAN 480 SL

glyphogan

 • Bahan Aktif :IPA Glyphosate 480 g/l
 • No. Registrasi :RI. 01030120114050
 • Cara Kerja

  Herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk larutan dalam air berwarna kuning keemasan, untuk mengendalikan gulma pada pertanaman kelapa sawit belum menghasilkan (TBM).

 • Sasaran:
  Crop Sasaran Dosis/

  Konsentrasi

  Kelapa Sawit Gulma berdaun lebar: Calopogonium mucuniodes,

  Mikania micrantha,

  Ottochloa nodosa.

  Gulma berdaun sempit:

  Axonopus compressus

  2.25 – 3.75 L/Ha