REMAZOLE 250 EC

remazole-250ml remazole-100ml

 • Bahan Aktif : Propikonazol 250 g/l
 • No. Registrasi : RI. 01020120031733
 • Cara Kerja
  1. Bekerja dengan cara mengganggu sistesa ergosterol.
  2. Fungisida sistemik (Foliar) dengan aksi prefentif dan kuratif.
  3. Ditranslokasikan secara akropetal ke seluruh tanaman melalui xylem.
 • Sasaran:
  Crop Sasaran Dosis/

  Konsentrasi

  Padi Hawar Pelepah Rhizoctonia solani 600 – 800 ml/Ha
  Kacang Tanah Bercak Daun Cercospora sp. 125 – 250 ml/Ha